Thành Tích Thành Viên

Hệ Thống Điểm Số Đạt Được

Nhận Điểm Bằng Cách Đánh Giá Hữu Ích, Đánh Giá Sao Cho Bài Viết, Đặt Câu Hỏi, Trả Lời Câu Hỏi,...

 • +2
  Đặt Một Câu Hỏi
 • +5
  Câu Hỏi Được Đánh Giá Hữu Ích
 • +10
  Câu Trả Lời Được Bình Chọn Hữu Ích
 • +15
  Câu Trả Lời Được Bình Chọn Hay Nhất

Hệ Thống Thành Tích Thành Viên Sẽ Nhận Được

Nhận Điểm Bằng Cách Đánh Giá Hữu Ích, Đánh Giá Sao Cho Bài Viết, Đặt Câu Hỏi, Trả Lời Câu Hỏi,...

Nhanh Như Chớp
500000
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận

Tuyệt Đỉnh KungFu
100000
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận

Siêu Cấp
15000
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận

Chính Thức
550
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận

Thực Tập
20
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận

Gà Mới
0
points required
You can:

Chỉnh Sửa Câu Hỏi Của Người Khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh Sửa Trả Lời Người Khác

Vote up

Để Lại Bình Luận