trả lời giúp em ạ bài tập tiếng việt rất khó ạ

 Bài tập phân tích ngữ pháp ( hãy nêu ra hết có thành phần cụm chủ vị  câu đơn và ghép đẳng lậ ,chính chủ ….)

  1.  Cây đàn này rất hay nhờ ở hộp đàn cộng hưởng quá tốt và bộ dây rất vang.
  2. Một là may mắn, hai là lừa đảo mới khiến nó thành công một cách nhanh chóng.
  3. Hắn nói không ai được đến đó mà tôi nghe là không có ai ở đó.
  4. Dù chẳng ai muốn sự cố này sẽ xảy ra nhưng nó vẫn cứ đến là điều tất nhiên.
  5. Cái gì cũng sợ thời gian nhưng chính thời gian lại sợ Kim tự tháp.
Thành Viên Mới Asked on 2023-02-08 in Khoa Học Giáo Dục.
0 Answer(s)

Your Answer

Khi Đăng Câu Trả Lời, Là Bạn Đồng Ý Với Quyền Riêng TưĐiều Khoản Tại Cộng Đồng HoiDap1080.