my

  1. Tại sao nói tiền tệ ra đời kết quả tất yếu của sự giải quyết hàng loạt những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hóa?
Thành Viên Mới Asked on 2023-01-05 in Kinh Doanh - Tài Chính.
0 Answer(s)

Your Answer

Khi Đăng Câu Trả Lời, Là Bạn Đồng Ý Với Quyền Riêng TưĐiều Khoản Tại Cộng Đồng HoiDap1080.