so sánh sự đúng đắn của thuyết nhật tâm đối với cấu trúc hệ mặt trời hiện nay

so sánh sự đúng đắn của thuyết nhật tâm đối với cấu trúc hệ mặt trời hiện nay

Thành Viên Mới Asked on 2023-12-17 in Khoa Học Giáo Dục.
0 Answer(s)

Your Answer

Khi Đăng Câu Trả Lời, Là Bạn Đồng Ý Với Quyền Riêng TưĐiều Khoản Tại Cộng Đồng HoiDap1080.